DOŻYWIANIE dzieci w roku szkolnym 2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub 77 46 96 517  informuje, że wnioski  o dofinansowanie do dożywiania dziecka w  szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia 1 sierpnia 2014r. 

Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole, przedszkolu lub żłobku jest kryterium dochodowe  na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

–  do kwoty 912zł netto na osobę w rodzinie (nieodpłatnie);

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl )

– druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;

– druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym 2014/2015- zakładka Formularze.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu posiłku dla dziecka w roku szkolnym / przedszkolnym/żłobkowym 2014/2015 od 1 września 2014r. należy złożyć kompletny wniosek o dożywianie (zaświadczenie o dochodzie uzyskanym  w Lipcu 2014r.) dziecka w terminie:  01.08.2014r. – 29.08.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków:

Poniedziałek :  07:30  – 16:00 
Wtorek, Środa, Czwartek:  07:30 – 14:30  
Piątek:    07:30 – 13:00

Wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 24 września 2014r. realizowane będą od 1 października 2014r.