Załatwienie sprawy

Termin załatwienia sprawy

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, pok. 5