Zarządzenia Kierownika

Zarządzenie Nr 0131.7.2014 z dnia 5 maja 2014 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. Nr 180,poz.1493 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w sprawie ograniczenia używania mobilnych nośników danych.

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w sprawie prowadzenia serwisu internetowego oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 10 marca 2014 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej do zniszczenia

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. GOPS.0132.2.2014.BL Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2/2014 do zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt

Aby odczytać pliki w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader

Podmiot odpowiedzialny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Dane wprowadzone przez: Stefan Paduch
Opublikowano: 30 stycznia 2014
Zmodyfikowano: 21 maja 2014 13:59