Aktualności

Oferta pracy na stanowisku opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – Marszałkowski Kurier Społeczny

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. GMINNY OŚRODEK…

Oferta pracy na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika programu

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. GMINNY OŚRODEK…

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 81.600,00zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA CEL PROJEKTU: Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 jest wsparcie…

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Dobrzeń Wielki, 16 lutego 2024 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkimul. Namysłowska 28 46-081 Dobrzeń Wielki Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat ( Planowany termin zatrudnienia : kwiecień 2024 r.) 5. Termin i miejsce składania…

1 2 9