Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„NIEBIESKA LINIA”

Adres biura:
ul. Żurawia 16/20 (stacja metra Centrum)
czynne od poniedziałku do piątku 9:00 – 15:00
telefon: 22 499-37-33
e-mail: info@niebieskalinia.org
fax: 22 625-59-43

Obsługa sekretariatu:
Ewa Podgórska

Adres do korespondencji:
ul. Żurawia 16/20
00-515 Warszawa

Konto bankowe:
CITI BANK. nr 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873

www.niebieskalinia.pl