Budżet

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w roku 2015 wynosi na dzień 15 lipca 2015r. (po zmianach) 4.375.194,80 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim finansowany jest z dwóch źródeł:

 1. przez Budżet Państwa za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w formie dotacji celowych w kwocie 2.003.388,34 zł, oraz
 2. przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w formie dotacji miesięcznej w kwocie 2.371.806,46 zł.

W ramach budżetu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje:

 1. zadania zlecone § 2010 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatek energetyczny- na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 1.549.274,34 zł;
 2. zadania własne § 2030 – rodziny zastępcze, domy dziecka, przemoc w rodzinie, wspieranie rodziny,  składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pogrzeby, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, organizacja wigilii, opłaty za Domy Pomocy Społecznej, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, utrzymanie Ośrodka – na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 2.825.920,46 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w roku 2015 wynosi na dzień 13 kwietnia 2015r. (po zmianach) 4.114.520,04 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim finansowany jest z dwóch źródeł:

 1. przez Budżet Państwa za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w formie dotacji celowych w kwocie 1.936.552,04 zł, oraz
 2. przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w formie dotacji miesięcznej w kwocie 2.177.968,00 zł.

W ramach budżetu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje:

 1. zadania zlecone § 2010 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatek energetyczny- na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 1.546.166,04 zł;
 2. zadania własne § 2030 – rodziny zastępcze, domy dziecka, przemoc w rodzinie, wspieranie rodziny,  składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pogrzeby, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, organizacja wigilii, opłaty za Domy Pomocy Społecznej, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, utrzymanie Ośrodka – na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 2.568.354,00 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w roku 2014 wynosi na dzień 21 listopada 2014r. (po zmianach) 4.312.718,86 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim finansowany jest                  z dwóch źródeł:

 1. przez Budżet Państwa za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego                   w Opolu w formie dotacji celowych w kwocie 2.249.574,86 zł, oraz
 2. przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w formie dotacji miesięcznej w kwocie 2.063.144,00 zł.

W ramach budżetu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje:

 1. zadania zlecone § 2010 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatek energetyczny- na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 1.747.463,86 zł;
 2. zadania własne § 2030 – rodziny zastępcze, domy dziecka, przemoc w rodzinie, wspieranie rodziny,  składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pogrzeby, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, organizacja wigilii, opłaty za Domy Pomocy Społecznej, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, utrzymanie Ośrodka – na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 2.565.255,00 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w roku 2014 wynosi na dzień 17 września 2014r. (po zmianach) 3.992.653,38 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim finansowany jest z dwóch źródeł:

 1. przez Budżet Państwa za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w formie dotacji celowych w kwocie 1.929.509,38 zł, oraz
 2. przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w formie dotacji miesięcznej w kwocie 2.063.144,00 zł.

W ramach budżetu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje:

 1. zadania zlecone § 2010 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatek energetyczny- na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 1.503.698,38 zł;
 2. zadania własne § 2030 – rodziny zastępcze, domy dziecka, przemoc w rodzinie, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pogrzeby, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, organizacja wigilii, opłaty za Domy Pomocy Społecznej, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, utrzymanie Ośrodka – na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 2.488.955,00 zł

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w roku 2014 wynosi na dzień 21 maja 2014r. (po zmianach) 3.957.539,21 zł.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim finansowany jest z dwóch źródeł:

 1. przez Budżet Państwa za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w formie dotacji celowych w kwocie 1.894.395,21 zł, oraz
 2. przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w formie dotacji miesięcznej w kwocie 2.063.144,00 zł.

W ramach budżetu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje:

 1. zadania zlecone § 2010 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatek energetyczny- na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 1.503.684,21 zł;
 2. zadania własne § 2030 – rodziny zastępcze, domy dziecka, przemoc w rodzinie, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pogrzeby, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, organizacja wigilii, opłaty za Domy Pomocy Społecznej, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, utrzymanie Ośrodka – na wykonanie których ma zapewnione środki finansowe w kwocie 2.453.855,00 zł.

Podmiot odpowiedzialny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Dane wprowadzone przez: Stefan Paduch
Opublikowano: 21 maja 2014
Zmodyfikowano: 15 lipca 2015 12:48