Dokumenty do pobrania

[symple_toggle title=”Karta Dużej Rodziny” state=”closed”]

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym zakończeniu nauki w szkole lub szkole wyższej

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Aplikacja mKDR – instrukcja użytkowania na telefonie

[/symple_toggle]

[symple_toggle title=”Wniosek 500 +” state=”closed”]

Wniosek o świadczenie wychowawcze

[/symple_toggle]

[symple_toggle title=”Świadczenia rodzinne / Świadczenia z funduszu alimentacyjnego” state=”closed”]

[symple_box color=”grey” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Oświadczenie (złożone na wniosek strony)

Zaświadczenie lekarskie – becikowe

Zaświadczenie o dochodach – świadczenia rodzinne / świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie do celów koordynacji – świadczenia rodzinne

Podanie do Urzędu Skarbowego – świadczenia rodzinne / świadczenia z funduszu alimentacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Kontynuowanie nauki w szkole i dojazdy

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – świadczenia rodzinne / świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie – urlop wychowawczy

Oświadczenie – zryczałtowany podatek dochodowy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – do odbioru w naszym Ośrodku

[/symple_box]

[/symple_toggle]

[symple_toggle title=”Świadczenia z pomocy społecznej” state=”closed”]

WNIOSEK o przyznanie posiłku dla dziecka

Klauzula informacyjna GOPS

Upoważnienie do pobierania świadczeń socjalnych

Oświadczenie dla potrzeb GOPS

Stan majątkowy

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne

Zaświadczenie o dochodach dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej

Wniosek o pomoc

Oświadczenie – numer konta

[/symple_toggle]

[symple_toggle title=”Dom Pomocy Społecznej” state=”closed”]

Dokumenty dla osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej

Stan majątkowy

[/symple_toggle]

[symple_toggle title=”Dodatki mieszkaniowe i energetyczne” state=”closed”]

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Deklaracja wysokości dochodów

Zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy

Oświadczenie odpowiedzialności karnej

Numer konta zarządcy

Spis niezbędnych dokumentów

Wniosek o dodatek energetyczny

[/symple_toggle]

[symple_toggle title=”Stypendia i zasiłki szkolne” state=”closed”]

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
[/symple_toggle]

 

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Aby odczytać pliki w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader
[/symple_box]