Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) na następujących nośnikach danych:

Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Karta pamięci (SD, MMC, CF)
płyta CD/DVD;
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

dokumenty tekstowe: .txt lub .rtf;
dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne: .pdf, .doc, .docx, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg);
dokumenty graficzne: .jpg, .gif, .bmp, .tif, .svg;
plików skompresowanych: .zip, 7z.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.