Instrukcja korzystania z BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej składa się z: nagłówka, menu znajdującego się po lewej stronie, centralnej części strony, na której publikowane są treści oraz stopki znajdującej się na dole strony.

Strona podzielona jest na odpowiednie działy tematyczne. Działy te widoczne są w menu przedmiotowym po lewej stronie. Nad menu przedmiotowym znajduje się pole wyszukiwania. Wpisując dowolną frazę i klikając przycisk SZUKAJ otrzymamy wyniki wyszukiwania spośród tekstów zamieszczonych w biuletynie.

Menu podzielone jest tematycznie na działy, z których każdy zawiera określoną ilość elementów (podkategorii). Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranej podkategorii, wyświetla się odpowiednia treść w centralnej części strony/ekranu. Treść składa się z: tytułu, treści właściwej oraz informacji o dacie publikacji oraz aktualizacji treści strony, a także informacji o redaktorze/administratorze strony biuletynu.

Aby przejść z aktualnie przeglądanej treści do artykułu przeglądanego wcześniej klikamy przycisk WSTECZ  w przeglądarce internetowej lub wybieramy ponownie żądaną pozycję z menu po lewej stronie. Aby przejść do strony głównej biuletynu klikamy element STRONA GŁÓWNA, znajdujący się w pierwszym dziale tematycznym o nazwie INFORMACJE PODSTAWOWE.  Do strony głównej można również przejść poprzez kliknięcie tekstu GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, który znajduje się w nagłówku na samej górze strony.

Wszystkie elementy menu (podkategorie) podświetlają się na czarno gdy najedziemy na nie myszką.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są teksty oraz załączniki w postaci plików do przeglądania lub pobrania. Wszystkie załączniki publikowane są w formacie PDF. Do ich przeglądania służy najczęściej program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać ze strony producenta.

Załączniki publikowane są przy pomocy specjalnego skryptu, który najpierw pokazuje tytuł załącznika, a po kliknięciu znaku „+” (plus), który znajduję się po lewej stronie tytułu, ukazuje się plik załącznika. Pliki te można przeglądać klikając w nie lewym klawiszem myszy lub pobrać, klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję ZAPISZ LINK JAKO/ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO. Opcja ta jest zależna od używanej przeglądarki internetowej.

Niektóre elementy menu są odnośnikami, po których kliknięciu zostaniemy przeniesieni do innej strony internetowej. Odnośniki występują również w niektórych treściach biuletynu.