Terminy wypłat

Wypłaty, według dni każdego miesiąca, realizowane są następująco:

Pomoc społeczna:

 • Przelewy na konto: 10, 25
 • Odbiór na poczcie: 15-16
 • Przekazy pocztowe: 10, 25

Świadczenia rodzinne:

 • Przelewy na konto: 11, 12, 25
 • Odbiór na poczcie: 10-13
 • Przekazy pocztowe: 6, 25

Świadczenie wychowawcze (500+):

 • Przelewy na konto: 25

Fundusz alimentacyjny:

 • Przelewy na konto: 20
 • Odbiór na poczcie: 15-16

Prace społecznie użyteczne:

 • Przelewy na konto: 10
 • Odbiór na poczcie: 10-13

Dodatki mieszkaniowe:

 • Przelewy na konto zarządcy: 10

Dodatki energetyczne:

 • Przelewy na konto: 10, 25

Podmiot odpowiedzialny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Dane wprowadzone przez: Stefan Paduch
Opublikowano: 30 stycznia 2014
Zmodyfikowano: 28 lutego 2017 12:25