Terminy wypłat

Wypłaty, według dni każdego miesiąca, realizowane są następująco:

Pomoc społeczna:

  • Przelewy na konto: 10, 25
  • Przekazy pocztowe: 10, 25

Świadczenia rodzinne:

  • Przelewy na konto: 11, 12, 25
  • Przekazy pocztowe: 6, 25

Świadczenie wychowawcze (500+/300+):

  • Przelewy na konto: 25

Fundusz alimentacyjny:

  • Przelewy na konto: 20

Prace społecznie użyteczne:

  • Przelewy na konto: 10

Dodatki mieszkaniowe:

  • Przelewy na konto zarządcy: 10

Dodatki energetyczne:

  • Przelewy na konto: 10, 25