Świadczenia rodzinne 2016r. : „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” – przykłady i wyliczenia

(wyliczenie wynikające z art. 5 ust. 3, ust.3a, ust.3b ustawy o świadczeniach rodz.)

Przykład: wniosek złożony w styczniu 2016r.
Rodzina 5 osobowa: dzieci urodzone: 1) 09.11.1999r., 2) 15.03.2003r. 3) 23.08.2015r.
Miesięczny dochód rodziny = 3.661,59 zł
Ustawowe kryterium rodziny w kwocie: 3.370 zł wyliczenie: 674,00zł x 5 osób ,
w okresie zasiłkowym 01.11.2015r. do 31.10.2016r.
Przekroczenie dochodu wynosi kwotę 291,59 zł (wyliczenie: 3.661,59,11 zł – 3.370,00 zł )

1. dziecko ur. 09.11.1999r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
2. dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszk. (63 zł x 8 m-cy) : 12 = 42,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł + 42,00 zł = 168,33

2. dziecko ur. 15.03.2003r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł = 126,33

3. dziecko ur. 23.08.2015r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (89zł x 10 m-cy) = 890 zł : 10 m-cy = 89,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. Urodzenie dziecka 1000zł : 12 m-cy = 83,33 zł
2. Wielodzietność (90 x 10) : 10 m-cy = 90,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 89,00 zł + 83,33 zł + 90,00 = 262,33zł

Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami dla 3 dzieci po przeliczeniu =
168,33 +126,33 +262,33 = 556,99zł

556,99 zł291,59 zł = 265,40 zł = miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wraz dodatkami łącznie na troje dzieci.
PS. w lipcu i sierpniu łączna kwota zasiłku rodzinnego z dodatkami zostanie pomniejszona o kwotę 42,00 zł
dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania – wakacje.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.).