Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 29 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić:

  • w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
  • od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Ponadto ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony – osoby uprawnione nie muszą składać wniosków o zmianę wysokości.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszystkim osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od I 2014 r. do XII 2014 r. przyznana została pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie.

[symple_toggle title=”Dziennik Ustaw”]Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych[/symple_toggle]

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
Aby odczytać pliki w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader
[/symple_box]