Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje,                              że w wyniku przeprowadzonego konkursu na  stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na umowę zlecenie kandydatem  do zatrudnienia na stanowisku wybrany została

Pani Monika Mościcka – Starosta
zamieszkała w Dobrzeniu Wielkim  

Uzasadnienie dokonanego wyboru  

Pani Monika Mościcka – Starostazostała wybrana jako jedyna, która ubiegała się o zatrudnienie na stanowisku. Spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                          Kierownik Ośrodka

                                                                                               Lucyna Rusek

 Dobrzeń Wielki, 29 czerwca 2021r.