Świadczenia rodzinne – zmiany od 1 listopada 2015r.

Od 1 listopada br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Kryterium ogólne wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie, gdy rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko kwota wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie. Wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, które wynosi kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1922 zł netto na osobę.

Od 1 listopada 2015 r. wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego:
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat w kwocie 89 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat w kwocie 118 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata w kwocie 129 zł.

Wzrastają niżej wymienione dodatki do zasiłku rodzinnego:
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185 zł na dziecko miesięcznie, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci;
– w przypadku dziecka niepełnosprawnego w kwocie 265 zł na dziecko miesięcznie (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci);

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5. roku życia w kwocie 80 zł miesięcznie;
– powyżej 5. roku życia w kwocie 100 zł miesięcznie;

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 105 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.;
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 63 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.,

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 90 zł na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie.